لایسنس ارزان اقتصادی بهترین آنتی ویروس ها

آیا می توان لایسنس های پادویش را به دستگاه دیگری منتقل کرد؟

بله؛ با ثبت کد لایسنس در سایت امن افزار، می توانید فعالسازی دستگاه را لغو کرده و دوباره روی دستگاه دیگری که سیستم عامل مناسب لایسنس را داشته باشد فعال نمایید.